• 1
  • 2
  • 3

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

Операція "Першоцвіт - 2018"

вкл. .

perschocwit2018Щороку у весняний період триває масова торгівля ранньоквітучими видами рослин, у тому числі занесених до Червоної книги України, які є рідкісними і перебувають під загрозою зникнення. Ці об'єкти рослинного світу у значних обсягах вивозяться у великі міста України, Словаччини, Угорщини та Росії. Масове збирання ранньоквітучих видів рослин призводить до знищення популяцій їх окремих видів.

Кожного року навесні в Україні проводиться природоохоронна операція "Першоцвіт" ціллю якої є впровадження комплексу оперативних, просвітницьких та агітаційно-пропагандистських заходів, направлених на збереження ранньоквітучих, ендемічних та зникаючих видів рослин, попередження масового незаконного збору рослин та їх збуту на території держави. Під заборону збору та продажу згідно законам України «Про рослинний світ» та «Про Червону книгу України» підпадають види рослин, які занесені до Червоної книги України. Найвідомими серед них є першоцвіти: підсніжник складчастий, шафран сітчастий, тюльпани лісовий, змієлистий, дубравний, види ковилів, сон чорніючий, півонія вузьколиста та інші.

Спостереження та аналіз даних про чисельність, динаміку, ареали деяких видів рослин свідчать, що флора Луганської області зазнає достатньо сильного та тривалого антропогенного пресу, який підсилюється погодно-кліматичними факторами, що останні роки змінюються в бік посух та високих літніх температур. Видобувна промисловість, висока розораність земель, щорічні степові пожежі призводять до зменшення територій, вкритих природною рослинністю та збіднення популяцій флори.

Враховуючи уразливість місцевої флори, з метою підвищення державного контролю у галузі збереження місцевих видів, обмеження їх збору і заборони торгівлі рішенням від 25 грудня 2001 року № 20/21 Луганської обласної ради затверджений перелік видів рослин, не занесених до Червоної книги України, що підлягають особливій охороні на території Луганської області, до якого увійшли 233 види, серед яких такі загальновідомі як переліска багаторічна, сон луговий, фіалка крейдяна, дзвоники кропиволисті, льон Черняєва, волошка донська, валеріана лікарська, чебрець Палласів та інші.

З ініціативи Департаменту екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації (далі-Дерпартамент) найкращими науковцями-ботаніками здійснений у 2014 році аналіз стану популяцій рослин, які є рідкісними на території області, підготовлені пропозиції щодо оновлення переліку видів рослин, не занесених до Червоної книги України, що підлягають особливій охороні на території Луганської області.

За поданням Департаменту Луганською обласною радою 04 березня 2014 року прийнято рішення № 23/17 «Про затвердження переліку видів рослин, не занесених до Червоної книги України, що підлягають особливій охороні на території Луганської області, в новій редакції». Зазначений Перелік налічує 167 видів рослин.

З метою наочного ознайомлення громадськості та фахівців в галузі охорони довкілля різних гілок влади з рідкісними для Луганщини рослинами, організована та проведена важлива робота по підготовці до друку та видання книги-атласу «Рослини з регіонального Переліку, що підлягають особливій охороні в Луганській області». Ця книга побудована за схемою Червоної книги України та містить фотографічні матеріали про 167 рослин та інформацію про її місцезнаходження в межах області.

Оперативна частина операції "Першоцвіт – 2018" має здійснюватись у формі рейдових перевірок по місцях збору і можливого збуту квітів згідно затверджених графіків за участю представників Державної екологічної інспекції, органів УМВС, лісової охорони ДЛМГ та громадських інспекторів, а також перевірок користувачів об'єктів рослинного світу. Результати попередньої інспекційної роботи свідчать, що тенденція знищення ранньоквітучих видів рослин і рослин, занесених до Червоної книги України спостерігається на першоцвітах, які збирають, головним чином, з метою продажу і виявляється у вилученні квітки з природного середовища, травмуванні дочірніх цибулин, що формуються в час цвітіння та нереалізованої насінневої репродукції.

Згідно вимогам діючого законодавства України передбачена адміністративна та майнова відповідальність за збір та продаж об'єктів рослинного світу.

Нам, як добрим господарям своєї землі, треба пам'ятати що зберегти її багатства можливо не заборонами та покараннями, а сумлінням, турботою та любов'ю.