• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Водні ресурси

До уваги водокористувачів!
 
Згідно ст. 48 Водного Кодексу України водокористувачі, що використовують менше 5 м3/добу води і не здійснюють скид стічних вод у водні об'єкти, не потребують отримання дозволу на спеціальне водокористування.
З набуттям чинності 04.06.2017 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» Департамент втратив повноваження щодо видачі (переоформлення, подовження, видачі дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування.
Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
Детальніша інформація щодо видачі Держводагенством дозволів на спеціальне водокористування розміщена на офіційному сайті Державного агентства водних ресурсів України http://www.scwm.gov.ua/ 
в розділі «Діяльність» → «Дозвільна діяльність» → «Дозвіл на спеціальне водокористування».
Комплект документів, зазначений на сайті Держводагенства, для отримання Дозволу на спеціальне водокористування підприємство направляє до центру надання адміністративних послуг м. Харкова особисто або за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26.
 
УВАГА
У зв'язку з набуттям чинності 04.06.2017 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» Департамент екології та природних ресурсів (далі – Департамент) втратить повноваження щодо видачі (переоформлення, подовження, видачі дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування.
Згідно п. 4 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого Постановою КМУ від 13.03.2002 р. № 321 дозволи видаються Департаментом в місячний термін з дня подання клопотання.
Враховуючи вищевикладене, Департамент з 05.05.2017 припиняє розгляд матеріалів щодо видачі (переоформлення, подовження, видачі дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування.
 
 
 Інформаційні картки та заяви:
  • на затвердження проекту нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин (rar)
  • на погодження технологічних нормативів використання питної води (rar)

Управління водними ресурсами в басейні річки Сіверський Донець
в умовах змін законодавства в рамках Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його
державами-членами, з іншої сторони.

Згідно ст. 13 Водного Кодексу України, управління водними ресурсами в нашій державі здійснюється за басейновим принципом на основі державних, цільових, міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Прийнятий Верховною Радою від 04.10.2016 № 1641-VIII Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом», який вступив в дію у лютому 2017 року, передбачає впровадження інтегрованого управління за басейновим принципом.


Для ефективної реалізації прийнятого Закону на даний час Державним агентством водних ресурсів України розроблено проекти 10 підзаконних актів, в т.ч. щодо розробки Планів управління річковим басейном, розрахунків водогосподарських балансів, діяльності Басейнових рад, ведення державного водного кадастру, гідрографічного та водогосподарського районування території України та ін.
Згідно ст. 131 в Україні встановлюються 9 районів річкових басейнів: Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, Дон, Вісла, Криму, річок Причорномор'я та річок Приазов'я. Відповідно до цього на території Луганської області виділено суббасейни річок Сіверського Дінця і Нижнього Дону (в районі річкового басейну Дону) та р. Міус (в районі річкового басейну річок Приазов'я).
На сьогодні в Україні функціонують 9 басейнових управлінь водних ресурсів, які виконують функції державного управління водними ресурсами. Крім того, для забезпечення виконання цього Закону, пропонується створити додатково нові басейнові управління в межах визначеного гідрографічного і водогосподарського районування території України.
На даний час в Україні, у відповідності з прийнятими законодавчими актами в рамках адаптації законодавства України до законодавства ЕС, відбувається процес реформування структури водогосподарської галузі, в т.ч. в Луганській області, що має забезпечити відповідність структури органів управління річковими басейнами законодавчо визначеним їх межам.
В межах Харківської, Донецької та Луганської областей управління водними ресурсами в басейнах Сіверського Дінця, річок Приазов'я та Дніпра здійснює Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, засноване ще у 1961 році, зі структурними підрозділами – Харківським та Луганським регіональними управліннями водних ресурсів.
Діюча на цей час система управління водними ресурсами басейнів річок в межах Харківської, Донецької та Луганської областей створювалась роками та відповідає законодавчо визначеному принципу управління водними ресурсами за басейновим принципом. Зокрема, забезпечується управління водними ресурсами на засадах інтеграції, тобто на всіх рівнях управління – басейновому та територіальному. Діє Міжвідомча комісія по встановленню режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, до складу якої входять представники місцевих органів самоврядування, контролюючих органів, водогосподарських організацій та підприємств-водокористувачів Харківської, Донецької та Луганської областей. Виконуються вимоги щодо залучення громадськості та населення до прийняття управлінських рішень через Басейнову раду річки Сіверський Донець, яка функціонує з 2007 року як один з результатів проекту TACIS, реалізованого в басейні Сіверського Дінця у 2006-2007 роках, як і розробка Плану управління річковим басейном.
Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів є одним з найбільш дієвих суб'єктів державного моніторингу довкілля: дані про якісний стан водних об'єктів з 1961 року накопичуються у базу даних, яка зберігається і використовується у практичній діяльності як основа для прийняття управлінських рішень.
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 25 від 26.01.2017 «Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басейнів» на території України були визначені відповідні суббасейни та водогосподарські ділянки, у т.ч. у районі річкового басейну Дону виділено 2 суббасейни Сіверського Дінця (19 водогосподарських ділянок) і Нижнього Дону (1 водогосподарська ділянка).
З огляду на маловодність регіону, з метою забезпечення басейнового принципу управління водними ресурсами, Вінницьким національним технічним університетом у 2013-2014 роках розроблено ГІС-систему басейну Сіверського Дінця для розрахунків водогосподарських балансів за 19 ділянками басейну річки для років 50%-ї, 75%-ї та 95%-ї забезпеченості по водності.
Означені сучасні інструменти застосовуються в басейновому управлінні для розрахунків водогосподарських балансів, як основи для прийняття управлінських рішень, в т.ч. щодо забезпеченості водними ресурсами потреб водокористувачів у рамках підготовки висновків на отримання дозволів на спеціальне використання водних ресурсів.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» від 07.02.2017 № 1830-VIII, який вступає в дію з 04.06.2017, повноваження щодо видачі дозволів на спеціальне використання водних ресурсів покладаються на територіальні органи Державного агентства водних ресурсів.
Територіальним органом Держводагентства в регіоні є сектор у Донецькій, Луганській та Харківській областях, який розташовано за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, тел. (057) 701-25-80, 702-20-52.
З метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 № 413, в Україні складається Державний водний кадастр за розділами: поверхневі води, підземні води та водокористування. У відповідності зі змінами водного законодавства буде запроваджено складання кадастру в частині ведення обліку поверхневих водних об'єктів, яке буде здійснюватись Державним агентством водних ресурсів України.
Відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, на підставі наданих водокористувачами даних первинного обліку водокористування, результатів хімічних аналізів води, дозволу на спецводокористування та нормативних розрахунків водокористування і водовідведення, Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів та його структурним підрозділом у Луганській області – Луганським регіональним управлінням водних ресурсів (м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри 347, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . (06451) 7-15-93) здійснюється приймання Звіту про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) за 2016 рік від водокористувачів, які знаходяться на державному обліку водокористування, в тому числі в Луганській області.
Згідно п. 1.10 Порядку, Звіти 2ТП-водгосп (річна) за звітний рік водокористувачами надаються не пізніше 1 лютого наступного за звітним року до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства України. Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання уточненого Звіту не пізніше 10 лютого наступного за звітним роком. Офіційні дані після узагальнення та аналізу достовірності звітних даних басейновим управлінням формуються до 15 лютого наступного за звітним року.
У разі припинення діяльності водокористувач має поінформувати про припинення подання Звіту Сіверсько-Донецьке БУВР або його структурний підрозділ – Луганське регіональне управління водних ресурсів.
Разом з тим, Порядком визначено необхідність обов'язкового узгодження з Сіверсько-Донецьким БУВР (або його структурним підрозділом – Луганським регіональним управлінням водних ресурсів) лімітів використання води для вторинних водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування без оформлення відповідних дозволів, при укладанні договорів на поставку води з водопостачальником (первинним водокористувачем), що має забезпечити нагляд за дотриманням вимог щодо застосування норм, визначених відповідними чинними нормативними документами, та формування обсягів водокористування при отриманні дозволу на спец водокористування водопостачальником.
Цю та іншу корисну інформацію щодо управління водними ресурсами в басейні Сіверського Дінця, річок Приазов'я та Дніпра можна знайти на офіційних сайтах Державного агентства водних ресурсів України за посиланням https://www.scwm.gov.ua та Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів за посиланням http://www.sdbuvr.slav.dn.ua.

 

 815 gripДО УВАГИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ!

Звертаємо Вашу увагу на зміни, внесені у ст. 49 Водного кодексу України, які змінюють порядок отримання дозволу на спеціальне водокористування, а саме: (детальніше)

815 gripДО УВАГИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ!

Луганська обласна державна адміністрація звертає увагу водокористувачів, які використовують підземні джерела водопостачання, на те, що Державна служба геології та надр України листом від 10.09.2015 № 11830/13/10-15 зауважує, що збільшилась кількість листів, в матеріалах яких зазначена неповна інформація, а саме:
- відсутнє обґрунтування потреби у воді та нормативний розрахунок водоспоживання;
- нормативний розрахунок обґрунтування потреби у воді перевищує добову потребу у воді клопотання водокористувача;
- нормативний розрахунок водоспоживання обґрунтування не відповідає нормативно-розрахунковому водоспоживанню клопотання водокористувача;
- потужність свердловини не дозволяє здійснювати заявлений водовідбір;
- відсутні дані про потужність свердловини та інші.
Зважаючи на вищезазначене, пропонуємо Вам звернути увагу на правильність та повноту надання інформації до Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в матеріалах для отримання дозволів на спеціальне водокористування.
Дана інформація розміщена на прохання Державної служби геології та надр України. (rar)

 

ПЕРЕЛІК суб'єктів господарювання, яким видано/подовжено/переоформлено дозволи на спеціальне водокористування на контрольованій державою території Луганської області з 25.09.2014 по 01.07.2015 (doc)

ПЕРЕЛІК суб'єктів господарювання, яким видано/подовжено/переоформлено дозволи на спеціальне водокористування на контрольованій державою території Луганської області з 01.07.2015 по 01.10.2015 (doc)

ПЕРЕЛІК підприємств, установ організацій, фізичних осіб-підприємців, яким в установленому порядку було видано/подовжено дозволи на спеціальне водокористування з 01.10.2015 по 01.01.2016 (doc)

ПЕРЕЛІК підприємств, установ організацій, фізичних осіб-підприємців, яким в установленому порядку було видано/подовжено/переоформлено дозволи на спеціальне водокористування протягом I кварталу 2016 (doc)

ПЕРЕЛІК підприємств, установ організацій, фізичних осіб-підприємців, яким в установленому порядку було видано/подовжено/переоформлено дозволи на спеціальне водокористування протягом 2 кварталу 2016 року (doc)

ПЕРЕЛІК підприємств, установ організацій, фізичних осіб-підприємців, яким в установленому порядку було видано/подовжено/переоформлено дозволи на спеціальне водокористування протягом 3 кварталу 2016 року (doc)

ПЕРЕЛІК підприємств, установ організацій, громадян-підприємців, яким в установленому порядку було видано/подовжено/переоформлено дозволи на спеціальне водокористування протягом 4-го кварталу 2016 року (doc)

ПЕРЕЛІК підприємств, установ організацій, громадян-підприємців, яким в установленому порядку було видано/подовжено/переоформлено дозволи на спеціальне водокористування протягом 1-го кварталу 2017 року (doc)

ПЕРЕЛІК підприємств, установ організацій, фізичних осіб-підприємців, яким в установленому порядку було видано/подовжено/переоформлено дозволи на спеціальне водокористування протягом 2-го кварталу 2017 року (doc)