• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Нормативні документи

1. Конституція України
2. Закон України «Про державну службу»
3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
4. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
5. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»
6. Закон України «Про охорону земель»
7. Закон України «Про меліорацію земель»
8. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
9. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»
10. Закон України «Про відходи»
11. Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
12. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки»
13. Закон України «Про екологічну мережу України»
14. Закон України «Про тваринний світ»
15. Закон України «Про мисливське господарство та полювання»
16. Закон України «Про рослинний світ»
17. Закон України «Про Червону книгу України»
18. Закон України «Про нафту і газ»
19. Закон України «Про доступ до публічної інформації»
20. Закон України «Про адміністративні послуги»
21. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
22.Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
23.Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»
24.Закон України «Про металобрухт»
25.Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»
26.Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
27. Лісовий кодекс України
28. Кодекс України про надра
29. Водний кодекс України
30. Земельний кодекс України
31. Постанова КМУ від 13.12.2017 № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля"
32. Постанова КМУ від 13.12.2017 № 1010 "Про затвердження критеріїв визначення планової діяльності, яка не підлягає оцнці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля"
33. Постанова КМУ від 13.12.2017 № 989 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля"
34. Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР «Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»
35. Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147»Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»31. Постанова КМУ від 08.05.1996 № 486 «Про затвердження порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»
36. Постанова КМУ від 13.05.1996 № 502 «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду»
37. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 28.04.1990 № 100 «Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення»
38. Постанова КМУ від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля»
39. Постанова КМУ від 28.12.2001 № 1781 «Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів»
40. Постанова КМУ від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»
41. Постанова КМУ від 18.02.2016 № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»
42. Постанова ВРУ від 22.09.1994 № 177/94-ВР «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні»
43. Державний класифікатор відходів 005-96
44. Постанова КМУ від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від № 459»
45. Постанова КМУ від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»
46. Постанова КМУ від 22.05.1996 № 552 України «Про перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів»
47. Постанова КМУ від 11.09.1996 № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»
48. Постанова КМУ від 03.08.1998 № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»
49. Постанова КМУ від 13.07.2000 № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»
50. Постанова КМУ від 25.05.2011 № 541 «Про внесення змін до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»
51. Постанова КМ України від 27.07.2011 № №1136 «Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин»
52. Постанова КМУ від 01.11.1999 № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»
53. Постанова КМУ від 13.03.2002 № 301 «Про затвердження Порядку погодження івидачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосферита атмосферних явищ у господарських цілях»
54. Постанова КМУ від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи»
55. Постанова КМУ від 29.11.2001 № 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»
56. Постанова КМУ від 13.12.2001 № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»
57.Постанова КМУ від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»
58.Постанова КМУ від 19.09.2018 р. № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»
59.Постанова КМУ від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»
60. Наказ Мінприроди від 30.05.2018 № 182 «Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля»
61. Наказ Мінприроди України від 15.12.1994 № 116 «Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 22.12.1994 за № 313/523
62. Наказ Міністерства Регіонального Розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.09.2014 за № 1062/25839
63. Наказ Міністерства Регіонального Розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180 «Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.09.2014 за № 1063/25840 
64. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 07.10.2008 за № 936/15627 
65. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.04.2015 за № 382/26827 
66. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.1999 р. № 41 "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 18.03.1999 за № 169/3462 
67. Наказ МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 07.08.2015 за № 959/27404
68. Наказ Мінприроди від 09.03.2006 № 108«Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03.2006р № 341/12215
69. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.1996р № 379/1404
70. Наказ Мінприроди України від 10.05.2002 № 177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.05.2002р № 445/67337
71. Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2006р №912/12786 
72. Наказ Мінприроди України від 10.02.1995 № 7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.03.1995р № 61/597
73.Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.05.2016 № 186 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами»
74.Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я України від 18.10.2001 № 315/376/412 «Про Порядок проведення комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин»
75.Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»
76.Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.12.2018 № 465 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»
77.Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.07.2019 № 260 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»
78. «Положення про Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації», затверджене Розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.02.2019 № 109.
79. Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення СанПін 4630-88 від 04.07.1988
80. Узагальнений перечень гранично-допустимих концентрацій і орієнтовно безпечних рівней впливу шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм, 1995 р.
81. Державні будівельні норми України «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» ДБН В.2.5-74:2013, 2013 р.
82. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.09.2011 № 577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки»
83. Указ Президента України від 18.10.2013 №572/2013 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні»
84. «Порядок ведення реєстру місць видалення відходів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216
85. «Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360
86. «Правила експлуатації полігонів побутових відходів», затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 № 435
87. «Правила експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.05.2012 № 196
88. «Концепція Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р
89. Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від 17.01.2014 № 21 «Про внесення змін до графіка здійснення заходів щодо організації ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»
90. Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від 17.01.2014 № 22 «Про внесення змін до графіка здійснення заходів щодо організації ведення реєстру місць видалення відходів»
91.Розпорядження КМУ від 8.11.2017 № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року»
92.Розпорядження КМУ від 20.02.2019 № 117-р «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року»