• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Історія

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації має велику історію.
Ще в 1967 році на основі Товариства охорони природи була організована обласна інспекція Держкомітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи, начальником якої з жовтня 1967 р. по березень 1970 р. був Панченко Микола Миколайович. За ці роки було виявлено та затверджено 26 пам'яток природи місцевого значення, посаджено лісових ґрунтозахисних насаджень: в 1968 році – 2596 га, в 1969 – 2700 га, а в 1970 – вже 3500 га. За 1967-1970 роки введено в експлуатацію 153 газопилоуловлюючих установки. В 1970 році також введено в експлуатацію 26 об'єктів очисних споруд, що дозволило скоротити скиди стічних вод на 420 тис. м3/добу.

З червня 1970 р. по березень 1977 р. Ворошиловградську інспекцію Державного комітету природи Ради Міністрів України очолював Гуляєв Даніїл Маркіянович. За цей час було затверджено ще 33 нових пам'ятки природи місцевого та 5 пам'яток природи республіканського значення; в 1972 році затверджені 4 парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. В 1973 році в області повністю закінчена система створення захисних лісових насаджень в 664 господарствах області. В 1976 році лісовий фонд області складав 278,8 тис. га. Тільки за 1973-1974 роки введено в експлуатацію 26 об'єктів очисних споруд. В 1976 році введено в експлуатацію 71 пилогазоочисну установку, реконструйовано 6 установок.

З квітня 1977 р. до жовтня 1985 р. обласну інспекцію по охороні природи Держкомітету природи України очолював Гунченко Степан Сілантьєвич. За ці роки заповідано 18 нових об'єктів, на кінець 1982 року природно-заповідний фонд області складав 75 об'єктів. Лісовий фонд області в 1980 році складав 279,5 тис. га. Тільки в 1978 році введено в експлуатацію 17 очисних споруд. В 1981 році було введено в дію 135 пилогазоочисних установок.

Починаючи з листопада 1985 р. до 1991 р. Комітет очолювала Діденко Раїса Тимофіївна. З листопада 1988 року згідно, Постанови Уряду, Комітет реорганізовано у Союзно – республіканський державний комітет УРСР по охороні природи.
У 1990 р. Союзно – республіканський державний комітет УРСР по охороні природи реорганізовано у Державний комітет УРСР по екології та раціональному природокористуванню, а у 1991 р. у Міністерство охорони навколишнього природного середовища. Начальником Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області з 1991 по 2000 роки був Тихонюк Петро Савелійович. Саме в ці роки постало багато екологічних питань в зв'язку з закриттям вугільних шахт. Завдяки вимогливості Держуправління всі проекти, що розроблялись по закриттю вугільних шахт області, надавались на екологічну експертизу, було практично завершено розробку комплексного проекту інженерного захисту територій Стаханівського регіону. В 1999 році загальна площа земель лісового фонду складала 340 тис. га. За 5 років з 1995 по 1999 рік було створено 25 територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 40117 га.

З 1995 року Міністерство охорони навколишнього природного середовища України реорганізовано у Міністерство екології та ядерної безпеки України. А з 2000 року – Міністерство екології та природних ресурсів України.

Згідно з наказом Мінприроди України від 26.07.2000 № 85 Державне управління екологічної безпеки в Луганській області реорганізовано в Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області. Начальником Державного управління екології та природних ресурсів в Луганській області з 2000 по 2004 років був Кошель Віктор Миколайович. Була проведена значна робота у збільшенні природно-заповідного фонду, створено 17 заповідних територій на загальній площі 20135,48 га. Відповідно до показників 1999 року площа заповідних територій області збільшилась в 1,3 рази, відсоток заповідності вдалось підвищити до 2,5 %.

З 2005 року начальником Державного управління екології та природних ресурсів в Луганській області був Кононов Юрій Олександрович. Відповідно до наказу Мінприроди України від 16.06.2006 № 285 Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області реорганізовано в Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області.

З 20 грудня 2006 року по 17 травня 2013 року Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області очолював Арапов Олександр Анатолійович. За цей період проведено значну роботу у вирішенні багатьох екологічних питань шляхом впровадження нормативно-правової бази природоохоронних програм на національному, регіональному і місцевому рівнях. У сфері охорони довкілля в Луганській області розроблені програмні документи, а саме: Обласна програма з охорони навколишнього природного середовища на 2008-2010 та на 2011-2015 роки, Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області на 2009-2020 роки, Регіональна комплексна програма захисту від підтоплення території міст і селищ Луганської області на 2010-2019 роки, Регіональна цільова програма розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки.

За період з 2006 по 2013 роки площа природно-заповідного фонду області зросла на 32,763 тис. га або на 38 %.

У 2007 році затверджено «Перелік видів хребетних тварин, які потребують особливої охорони на території області» та у зв'язку з появою нового видання Червоної книги України, у 2010 році внесені до нього зміни. До списку увійшли види тварин, які зустрічаються переважно в межах східних областей України і є зникаючими саме на території регіону.

З метою формування позитивного сприйняття природних цінностей підготовлені та видані карта природно-заповідного фонду Луганської області, карта-схема мисливських угідь Луганської області, довідники "Природно-заповідний фонд Луганської області", "Атлас природно-заповідних об'єктів Луганщини", де висвітлена цікава інформація, мальовничі краєвиди Луганської області.

Відповідно до Закону України від 18.11.2012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні» яким, зокрема передані повноваження від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 159 «Про ліквідацію територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища». Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів о обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій», передбачено структурний підрозділ з питань екології та природних ресурсів.

З метою забезпечення передачі повноважень від територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям Кабінет Міністрів України Урядом прийнято: постанову Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 338 «Про збільшення граничної чисельності працівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»; а також розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 298 «Про передачу у 2013 році деяких бюджетних призначень місцевим державним адміністраціям» передані бюджетні призначення.

Згідно з розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації від 17.05.2013 № 596 створено Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації як самостійний структурний підрозділ облдержадміністрації. На посаду Директора Департаменту з 18.05.2013 року призначено Арапова Олександра Анатолійовича.

З 31 серпня 2014 року директором Департаменту екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації призначено Тіхонова Олега Вікторовича.