• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Екологічний моніторинг

images

З метою забезпечення збору, обробки та збереження інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін, а також розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні створена система державного моніторингу навколишнього природного середовища.
Відповідно до призначення моніторинг поділяється на:
• фоновий моніторинг, що здійснюється на об'єктах довкілля в місцях мінімального опосередненого антропогенного навантаження;
• загальний, що складається з моніторингу на державній мережі пунктів спостережень, моніторингу антропогенного впливу на об'єкти довкілля, моніторингу об'єктів довкілля в місцях їх використання та спеціальних видів моніторингу;
• кризовий, що здійснюється в зонах підвищеного ризику та в зонах впливу аварій і надзвичайних ситуацій.
Система моніторингу – це відкрита інформаційна система, пріоритетами якої є захист життєво важливих екологічних інтересів населення області, збереження природних екосистем, відвернення кризових змін екологічного стану довкілля та запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям. (закачати)
Метою функціонування цієї системи
є впровадження стратегії і плану дій державної системи моніторингу довкілля на рівні області, підвищення рівня виконання її основних функцій, що спрямовані на забезпечення потреб органів державного управління, місцевого самоврядування і громадськості в оперативній і достовірній інформації про стан навколишнього природного середовища в Луганській області.
Основними завданнями системи моніторингу є: виявлення факторів негативного антропогенного впливу на довкілля та здоров'я людей, організація спостережень за джерелами такого впливу; організація систематичних спостережень за станом складових довкілля та виявлення зон екологічної небезпеки; сприяння розвитку співробітництва на міжобласному рівні у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

В Луганській області розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.08.2008 № 1024 затверджена регіональна система моніторингу довкілля.(закачати)

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.07.2013 № 880 внесені зміни до Положення про регіональну (обласну) систему моніторингу довкілля (закачати)

 

Суб'єкти моніторингу довкілля в Луганській області (закачати)

Розпорядженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.05.2015 № 195 затвердженний новий склад обласної Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля (pdf)

Розпорядження керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.07.2015 № 302 "Про внесення змін до складу обласної Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля" (закачати)

Рішення засідання обласної Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля (pdf)

Розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.11.2015 № 530 "Про внесення змін до складу обласної Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля" (pdf)

Розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.08.2016 № 474 "Про внесення змін до складу обласної Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля" (pdf)

Інфекційна захворюваність населення та результати моніторингових спостережень за факторами життєдіяльності людини у 2016 р. на частині території області, що є підконтрольною владі України (rar)

Результати моніторингових спостережень за станом навколишнього середовища за 9 місяців 2018 року на частині території області, що є підконтрольною владі України (pdf)