• 1
  • 2
  • 3

Управління екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

Материалы

2 лютого Всесвітній день водно-болотних угідь

wodno bolotniУ 2019 році Секретаріат Рамсарської конвенції визначив тему Всесвітнього дня водно-болотних угідь "Водно-болотні угіддя та зміни клімату" і запропонував серію лозунгів: «Водно-болотні угіддя – ключ до вирішення проблем, пов'язаних зі змінами клімату. Ми не безсилі у протидії змінам клімату. Водно-болотні угіддя допомагають нам. Годі виснажувати водно-болотні угіддя. Зупинимо втрату водно-болотних угідь». Основною ідеєю цих лозунгів є підкреслення важливості екосистем водно-болотних угідь у протидії змінам клімату, поглинанні вуглецевих сполук, пом'якшенні впливу посух, зменшенні впливу повеней та штормів.

УВАГА!

YvagaДо уваги суб'єктів господарювання, які мають на балансі місця видалення відходів (МВВ):
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216 «Про затвердження порядку ведення реєстру місць видалення відходів»
(далі – Порядок) на кожне місце видалення відходів (МВВ) складається спеціальний паспорт, у якому зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації. Спеціальний паспорт складається власником МВВ відповідно до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів
Згідно Закону України «Про відходи», вимог Порядку та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.01.2014 р. № 22 з метою ведення реєстру місць видалення відходів (далі – Реєстр) Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації (далі – Управління) в термін
з 01 по 15 лютого 2019 року приймає на розгляд, затвердження та оновлення паспорти місць видалення відходів.
Нагадуємо, що при оновленні затверджених паспортів МВВ крім Розділу ХІІ паспорту МВВ необхідно надавати до Управління актуальну інформацію щодо загального та річного накопичення відходів (Розділи ІІ, V паспорту МВВ) та моніторингових спостережень за станом компонентів довкілля в районі впливу МВВ (Розділи VІ, VII паспорту МВВ).
Проекти паспортів ММВ, надані для затвердження, подаються у повному обсязі (Розділи І-ХІІ). Інформація про моніторингові спостереження за станом компонентів довкілля в районі впливу МВВ (Розділи VІ, VII паспорту МВВ) має бути актуальною на кінець звітного періоду.
Звертаємо Вашу увагу на те, що наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.01.2016 № 25 внесено зміни до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів. У зв'язку з цим при поданні на затвердження/оновлення паспортів МВВ Вам необхідно надати їх електронні версії за формами, наведеними тут (посилання на файл МВВ). За відсутності електронних версій паспорти МВВ прийматися на розгляд Управлінням не будуть.
Нагадуємо, що включенню до Реєстру підлягають усі місця видалення відходів (ті, що функціонують, закриті, законсервовані тощо).

УВАГА!

YvagaДо уваги суб'єктів господарювання, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув складає від 50 до 1000 у.о.:

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації нагадує, що суб'єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів (Пзув) становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи (далі – декларація) за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»
(далі – Порядок).
Якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних районах області, такий суб'єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.
Декларація подається через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами https://e-eco.gov.ua або в паперовій та електронній (відсканованій) формі до центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради (бульвар Дружби Народів, 32-а) та розглядається Управлінням відповідно до вимог Порядку.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно роз'яснень Мінприроди (лист від 22.02.2017 № 5/26-7/1310-17), положення Порядку щодо встановлення терміну подання декларації за попередній рік до 20 лютого поточного року не обмежує право суб'єкта господарювання подати декларацію після вказаного терміну.

УВАГА!

YvagaДо уваги суб'єктів господарювання, які включені або підлягають включенню до Реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів:
Згідно Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 «Про затвердження порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.01.2014 р. № 21 Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації (далі – Управління) в термін
з 01 по 15 лютого 2019 року приймає на розгляд, затвердження та оновлення реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ та ООУВ).
Нагадуємо, що наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.01.2016 № 25 внесено зміни до Інструкції щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.1999 № 41. У зв'язку з цим при поданні на затвердження/оновлення реєстрових карт ОУВ та ООУВ Вам необхідно надати їх електронні версії за формами, наведеними тут (посилання на файл ОУВ  ООУВ). За відсутності електронних версій реєстрові карти ОУВ та ООУВ прийматися на розгляд Управлінням не будуть.
Нагадуємо, що включенню до Реєстру ОУВ та ООУВ підлягають суб'єкти господарювання, для яких показник загального утворення відходів (Пзув) становить більше 1000 у.о. (формулу для розрахунку наведено у статті 1 Закону України «Про відходи»).
Суб'єкти господарювання, які вже включені до Реєстру ОУВ та ООУВ, подають реєстрові карти ОУВ та ООУВ на оновлення не залежно від розміру Пзув за звітний рік.

Помним....Скорбим.....

maksumenko

29 грудня не стало Максименка Євгена Анатолійовича - начальника відділу атмосферного повітря, водних ресурсів, надрокористування та оцінки впливу на довкілля. Він був світлою, доброю, талановитою людиною. Прикладом для всіх нас. Будемо пам'ятати завжди. Наші співчуття родині.
Однією зірочкою багатше стало небо... Однією душею біднішим став світанок... Світла пам'ять