• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

На Луганщині посилять контроль за станом довкілля!

вкл. .

Kolegij 2018 region prog monitor dovkily

Сьогодні, 26 липня 2018 року на засіданні колегії обласної державної адміністрації начальником управління екології та природних ресурсів була представлена Регіональна цільова програма моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року. Тіхонов Олег Викторович зазначив, що враховуючи тенденцію зовнішньої політики України щодо перспектив входження до ЄС, головним напрямком подальшого розвитку у сфері моніторингу атмосферного повітря має бути послідовна гармонізація відповідних елементів мереж спостережень за станом атмосферного повітря з вимогами Євросоюзу. Оскільки контроль за забрудненням атмосферного повітря і викидами, якісним станом поверхневих і підземних вод є однією з основних складових системи моніторингу довкілля, створення та розвиток саме локальних мереж автоматизованого спостереження за станом довкілля має бути головним напрямком розвитку цієї системи. При складанні Регіональної цільової програми моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року були враховані пропозиції суб'єктів регіональної системи моніторингу, їх досвід та знання проблем, а також досвід розробників в складанні Державної та регіональних програм моніторингу, оцінюванні екологічного стану області.

Внаслідок виконання заходів Регіональної цільової програми моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року очікується підвищення результативності роботи регіональної системи екологічного моніторингу довкілля, а саме:
- збільшення частки території області, що охоплена контролем стану компонентів довкілля, перш за все на екологічно-проблемних територіях;
- підвищення точності отриманих первинних даних;
- визначення та оптимізація структури регіональної системи моніторингу довкілля;
- встановлення контролю над трансграничним забрудненням;
- підтримка прийняття управлінських рішень.
В Програмі запропоновано більш широке поєднання можливостей суб'єктів моніторингу для рішення регіональних екологічних проблем, відновлення та розширення мереж контролю стану довкілля, запровадження автоматизованих систем контролю, застосування сучасних засобів інформатизації та комунікації, вдосконалення нормативно-методичної та метрологічної бази суб'єктів моніторингу, що визначені як пріоритетні в постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Вони ж співпадають з директивами ЄС як основні напрямки вдосконалення системи моніторингу довкілля.

Членами колегії одноголосно було прийнято та затверджено Регіональну цільову програму моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року. — с Юрій Гарбуз, Сергій Філь и Олег Тихонов.