• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Інформація!

вкл. .

Інформація для суб'єктів малого і середнього підприємництва про впровадження систем екологічного менеджменту, екологічної сертифікації та екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO
ekologichnyy-menedzhment-coverНайперспективнішим шляхом розв'язання екологічних проблем промислового виробництва слід вважати саме екологічний менеджмент — внутрішньо мотивовану ініціативну діяльність економічних суб'єктів, спрямовану на досягнення їхніх екологічних цілей і завдань. Протягом останніх 5—10 років у всьому світі серед компаній спостерігається зростання усвідомлення тих обставин, що екологічний менеджмент є важливим чинником забезпечення основного напряму діяльності компаній, тісно пов'язаним, зокрема, із системою менеджменту якості. Дедалі більша кількість компаній використовує провідні стандарти ISO 14001 для впровадження в себе систем екологічного менеджменту, що є важливим чинником забезпечення основного напряму менеджменту.

Ядром системи екологічного менеджменту є програма — комплексний документ, що описує організацію діяльності підприємства в галузі екологічного менеджменту, а також конкретні заходи та дії з її реалізації, розроблені відповідно до екологічної політики, цілей і завдань. У розробці програми підприємство керується принципом послідовного поліпшення, тобто досягнення кращих показників у всіх екологічних аспектах діяльності підприємства.
Впровадження екологічного менеджменту на підприємстві обумовлюється наступними причинами:
- Необхідністю зниження виробничих і експлуатаційних витрат - при впровадженні системи екологічного менеджменту на підприємстві відбувається зниження втрат сировини, утворення відходів та споживання енергії;
- Необхідністю виконання вимог органів державного екологічного контролю - при налагодженій системі екологічного управління це робити легше;
- Отриманням кредитів і інвестицій - банки охочіше інвестують підприємства з функціонуючою системою екологічного управління, тому що це знижує їх ризики;
- Запобіганням екологічних катастроф на підприємстві - екологічне управління максимально сприяє цьому;
- Необхідністю виконання міжнародних екологічних вимог - підприємства з системою екологічного менеджменту, визнаної на міжнародному рівні, більш конкурентоспроможні.
Якщо на підприємстві діє система екологічного менеджменту (СЕМ), то керівництво і управлінський апарат можуть легко контролювати відповідність роботи виробництва їх намірам. Це відноситься як до технічних характеристик обладнання, так і до виконавської дисципліни співробітників.

Ця система створює більше можливостей для збільшення надійності обладнання, впровадження природоохоронних технологій. У багатьох випадках проведення таких заходів дозволяє економити фінансові кошти. Інвестування в природоохоронні технології, які часто вимагають великих вкладень, можна планувати на кілька років вперед. Недорогі технічні нововведення і заходи можна здійснювати негайно.
Організаційні та адміністративні аспекти систем екологічного менеджменту сприяють чіткому розподілу обов'язків, а також гарантують правильне виконання кожним працівником завдань, пов'язаних з охороною навколишнього середовища.
Програма екологічного менеджменту описує плановані і існуючі екологічні заходи. Вона розставляє пріоритети в політиці підприємства, визначає форми фінансування ризиків і зобов'язань, пов'язаних з природоохоронною діяльністю, дає огляд необхідних і наявних ресурсів для їх здійснення. Доцільно складати програму на період в декілька років з щорічною коригуванням і оновленням.
Система стандартів ISO 14000, на відміну від багатьох інших природоохоронних стандартів, орієнтована не на кількісні параметри (обсяг викидів, концентрація речовини і т.п.) і не на технології (вимога використовувати або не використовувати певні технології, вимога використовувати найкращу доступну технологію). Основним предметом стандартів ISO 14000 є створення системи екологічного менеджменту. Типові положення цих стандартів полягають у тому, що в організації повинні вводити і дотримуватися певні процедури, розробляти документи, призначати відповідального за певні заходи. Основний документ серії ISO 14000 не містить ніяких "абсолютних" вимог до впливу організації на навколишнє середовище за винятком того, що вона в спеціальному документі повинна оголосити про своє прагнення відповідати національним стандартам.
Серед основних причин, за якими підприємству може знадобитися сертифікація або впровадження системи екологічного менеджменту, можна назвати, такі як:
- Поліпшення іміджу фірми в області виконання природоохоронних вимог (в тому числі природоохоронного законодавства);
- Економія енергії і ресурсів, в тому числі направляються на природоохоронні заходи за рахунок більш ефективного управління ними;
- Збільшення оціночної вартості основних фондів підприємства;
- Бажання завоювати ринки "зелених" продуктів;
- Поліпшення системи управління підприємством;
- Залучення висококваліфікованої робочої сили.
Відповідно до вимоги стандарту ISO 14000 впровадження ефективного екологічного менеджменту (рис. 12.4) являє комплекс взаємопов'язаних завдань:
- Визначення (інвентаризація) екологічних аспектів діяльності підприємства;
- Оцінка впливу підприємства на навколишнє середовище;
- Визначення пріоритетів екологічної політики;
- Впровадження екологічної політики;
- Контроль за виконанням екологічної політики;
- Коригування екологічної політики.