• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

На колегії облдержадміністрації розглянуте питання щодо прийняття та затвердження Регіональної цільової програми моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року!

вкл. .

koleg  cilova prog monitor 1

Всі негативні тенденції, що відбуваються в розвитку складної системи «людина – природа - суспільство» підвищують актуальність екологічного моніторингу.
31 травня на колегії облдержадміністрації було розглянуте питання прийняття та затвердження Регіональної цільової програми моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року. Начальником управління екології та природних ресурсів Тіхоновим Олегом Викторовичем була представлена до уваги всіх присутніх Регіональна цільова програма моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року. Він зазначив, що враховуючи тенденцію зовнішньої політики України щодо перспектив входження до ЄС, головним напрямком подальшого розвитку у сфері моніторингу атмосферного повітря має бути послідовна гармонізація відповідних елементів мереж спостережень за станом атмосферного повітря з вимогами Євросоюзу.


Розвиток системи екологічного моніторингу в Україні протягом останніх років обумовив створення у великих промислових центрах мереж, оснащених автоматизованими постами спостережень за станом довкілля. Вони доповнюють склад стаціонарних постів спостережень, де здійснюється лише відбір проб для наступних досліджень в умовах лабораторій.
Оскільки контроль за забрудненням атмосферного повітря і викидами, якісним станом поверхневих і підземних вод є однією з основних складових системи моніторингу довкілля, створення та розвиток саме локальних мереж автоматизованого спостереження за станом довкілля має бути головним напрямком розвитку цієї системи.
В Програмі запропоновано більш широке поєднання можливостей різних суб'єктів моніторингу для рішення регіональних екологічних проблем, відновлення та розширення мереж контролю стану довкілля, запровадження автоматизованих систем контролю, застосування сучасних засобів інформатизації та комунікації, вдосконалення нормативно-методичної та метрологічної бази суб'єктів моніторингу, що визначені як пріоритетні в постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. Вони ж співпадають з директивами ЄС як основні напрямки вдосконалення системи моніторингу довкілля.
Внаслідок виконання Програми очікується підвищення результативності роботи регіональної системи екологічного моніторингу довкілля.