• 1
  • 2
  • 3

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

11 січня - День заповідників і національних парків

вкл. .

Природні заповідники природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, підтримання природних спонтанних процесів і явищ, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

Луганський природний заповідник був організований Постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 12.11.1968 № 568. На час організації заповідник об'єднав два відділення: Станично-Луганське площею 498 га и Стрільцівський степ площею 522,07 га. Останнє спочатку існувало як самостійний заповідник республіканського значення, а з 1961 увійшло до складу Українського державного степового заповідника АН УРСР. У 1975 році Постановою Кабінету Міністрів УРСР створене і включене до складу Луганського заповідника відділення Провальский степ площею 587,5 га. Згідно з Указом Президента України від 21.04.2004 № 466/2004 територія відділення Стрільцівський степ була розширена на 501,7 га. Загальна площа заповідника становить 2122,02 га. Заповідник підпорядкований Національній академії наук України. Указом Президента України від 17.12.2008 № 1169/2008 з метою збереження, відтворення та раціонального використання типових та унікальних природних комплексів степової зони України, що мають важливе наукове, природоохоронне та естетичне значення розширено територію Луганського природного заповідника, збільшивши площу його земель на 3281 гектар.
На теперішній час загальна площа Луганського природного заповідника складає 5403,0164 га і включає в себе чотири філії : Станично-Луганська, Стрільцівський степ, Провальський степ, Трьохізбенський степ.
Відділення Луганського природного заповідника це не тільки цінні природоохоронні території, але й ключові об'єкти вивчання регіональної флори і фауни, дослідження динаміки степових екосистем в умовах заповідного режиму. Вони є важливими об'єктами моніторингу природних явищ і процесів на південному сході України. Тому з моменту організації заповідника і до теперішнього часу на заповідних територіях активно працюють фахівці і вчені різних галузей і напрямів.
Луганський природний заповідник репрезентує типові і рідкісні для степової ландшафтної зони природні комплекси цілинних степів південних відрогів Середньорусської височини (Старобільских степів) та Донецького пасма, а також заплавні комплекси долини найкрупнішої водної артерії східної України – Сіверського Дінця.
Заповідник є територією найвищої пріоритетності в збереженні східнопричорноморської флори і фауни. Тільки судинних рослин на його території зростає біля 1136 видів, із них до Червоної книги України внесено 36 видів, до Європейського червоного списку – 16 видів. На заповідній території виявлено близько 180 видів водоростей, 25 видів лишайників, близько 250 видів мікобіоти. Тваринний світ налічує більше 3000 видів, із них до Червоної книги України занесені 92, до Європейського червоного списку – 11 видів. В списки видів за Бернською конвенцією включені 2 види флори і 136 видів фауни. Раритетний фітоценофонд заповідника складають 16 формацій рослинності, в тому числі 12 степових, одне болотне та 3 водних рослинних угруповання.
Відділення Луганського природного заповідника це не тільки цінні природоохоронні території, але й ключові об'єкти вивчання регіональної флори і фауни, дослідження динаміки степових екосистем в умовах заповідного режиму. Вони є важливими об'єктами моніторингу природних явищ і процесів на південному сході України. Тому з моменту організації заповідника і до теперішнього часу на заповідних територіях активно працюють фахівці і вчені різних галузей і напрямів.

strilcvskuy step

Степ у відділенні Луганського природного заповідника Стрільцівськи степ

Troxizbenskuy step

Березові колки в заповіднику Трьохізбенський степ

filij strilcivs step

Ковиловий степ у Луганському природному заповіднику . філія Стрільцівський степ

ozer stav stanuh lugans

Оз. Став. Станично-Луганське відділення Луганського природного заповідника НАН України. Фото Т.В. Сови

glunjnuy jr

Відділення Луганського природного заповідника Стрільцівський степ. Балка Глиняний яр. На передньому плані – ковила дніпровська. Червона книга України. Фото Г.В. Гузь.

baybaku

Бабаки