• 1
  • 2
  • 3

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

Міжнародний день біорізноманіття

вкл. .

bioriznomanittya2017Біорізноманіття* – основа життя на Землі та добробуту людини. Незбалансоване ведення сільського господарства призводить до втрати цінних природних екосистем: лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів тварин і рослин, та до виникнення глобальних проблем, таких як голод та захворювання. Біорізноманіття є фундаментом духовного і фізичного здоров'я будь-якої нації, і рівень її стосунків з ним є показником духовності цієї нації.

Біологічне різноманіття продовжує скорочуватися, а екологічна рівновага все ще піддається змінам. Близько 60% екологічної системи деградує або використовується нерозважливо, що веде до втрати біологічного різноманіття і тяжких наслідків, які в найближчі 50 років можуть погіршитися.

Всесвітній союз охорони природи виділяє сім основних факторів, що сприяють втраті біологічного різноманіття:
• втрата та фрагментація природного середовища;
• конкуренція з боку інвазивних видів;
• забруднення навколишнього середовища;
• глобальні кліматичні зміни;
• опустелювання;
• зростання населення і надмірне споживання;
• безрозсудне використання природних ресурсів.

Багато з цих факторів є результатом діяльності людей.

Двадцять другого травня щорічно відзначається Міжнародний день біологічної різноманітності.

Темою цьогорічного Міжнародного дня біорізноманіття є «Біорізноманіття та сталий туризм». Тема обрана у зв'язку із проголошенням Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 2017 року Міжнародним роком сталого туризму.

Заповідна справа розглядається як головний засіб для комплексного вирішення важливих екологічних проблем, таких як збереження біорізноманіття, відновлення і підтримка екологічного балансу. В Луганській області проводиться планомірна робота щодо розвитку і розширення заповідних територій.

Природно-заповідний фонд Луганської області станом на 01.01.2017 нараховує 198 території та об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 93794,1762 га, з них 12 територій та об'єктів загальнодержавного значення площею 14127,7164 га та 186 - місцевого значення площею 79666,4598 га.

Станом на 01.01.2017 на території, яка контролюється українською владою, розташовано 135 (68 % від загальної кількості об'єктів ПЗФ по області) територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення загальною площею 75186,4263 га (80 % від загальної площі ПЗФ), в тому числі 11 територій та об'єктів загальнодержавного значення площею 13454,2164 га (95 %) га та 124 - місцевого значення площею
61732,2099 га (77 %). Відсоток заповідності території області, підконтрольній українській владі, складає 3,98 %.

Пройдені століття змінюють обличчя цивілізації, створюються досконалі машини, покоряється космос, відновлюються знищені пам'ятники архітектури і мистецтва. Але штучно відновити зниклий біологічний вид неможливо, та й виникнення в процесі еволюції виду, аналогічного зниклому, неможливе. Історія і еволюція неповоротні. Тому відношення до кожного живого виду, рослини чи тварини, повинне бути особливо обережним, дбайливим, любовним.

Збереження навколишнього середовища, гуманне ставлення до тварин, раціональне використання природних багатств - це ознаки цивілізованого суспільства. Ми закликаємо усіх ще раз задуматись над цим у день біорізноманіття.
Гармонія з природою – це гармонія з собою. Бережімо природу, частинкою якої ми є.

*Біорізноманіття – це термінологічна парасолька для визначення різноманіття природи, яке включає в себе всі види тварин, рослин і мікроорганізмів, екосистем і екологічних процесів, що в них відбуваються.