• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Збережемо водні ресурси Луганщини

zberegemo vodni res03 березня 2015 року спеціалістами Департаменту екології та природних ресурсів Луганської обласної держадміністрації було прийнято участь у фестивалі екологічних шкільних команд зі збереження водних ресурсів України.
Цей фестиваль є першим етапом щорічного всеукраїнського конкурсу учнівської молоді на кращій колектив екологічних агітбригад. У конкурсі приняли участь 7 шкіл м. Сєвєродонецька.

Основною темою учнівських робіт стала охорона та збереження водних ресурсів, що є найбільш актуальною для степового Донбасу. Цей агітаційно-просвітницькій захід є освітньою ланкою природоохоронної діяльності державних установ, підприємств та органів місцевого самоврядування в питаннях охорони водних ресурсів Луганщини. Він засвідчив небайдужість, широкі знання та бажання молоді приймати активну участь в збереженні довкілля, прагнення до відбудови чистого навколишнього природного середовища.
До відома наших громадян наступна корисна інформація про стан водних ресурсів області.

За запасами водних ресурсів Луганська область відноситься до недостатньо забезпечених. Водозабезпеченість території і населення регіону загальними водними ресурсами в 1,65 рази і місцевими в 2 рази нижче, ніж у середньому по Україні. На одного мешканця області залежно від водності року припадає від 0,16 до 0,5 тис. м3/рік (проти 1,01 тис. м3/рік у середньому по Україні).
Крім того, суттєву роль відіграє забруднення поверхневих вод Луганської області, яке обумовлено скидами стічних вод підприємств промисловості, комунально-побутової сфери та поверхневого стоку з селітебних територій.
До основних джерел забруднення басейнів рік відносяться: точкові джерела забруднення - стічні води комунального господарства, промисловості, підприємств агропромислового комплексу; дифузійні джерела – зливовий стік із забудованих територій; скидання із сільськогосподарських угідь.
Основні причини надходження забруднюючих речовин - недостатні потужності і технічна зношеність очисних споруд.
У 2014 році кількість скинутих стічних вод у поверхневі водні об'єкти склала 41,25 млн. м3, з них найбільшу кількість було скинуто у м. Сєвєродонецьк (9,06 млн. м3), м. Лисичанськ (9,05 млн. м3), м. Рубіжне (5,121 млн. м3).
Відновлення якості водних ресурсів можливо за умови вирішення двух задач: економії води та впровадженні замкнутих циклів водоспоживання, скорочення обсягів скидів забруднених вод у природні джерела.
Комплексне вирішення цих задач залежить від сумісної та плідної роботи органів влади, підприємств та громадськості.