• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ЯКІСНИЙ СТАН поверхневого водного об’єкту р. Сіверський Донець у березні 2024 року (за інформацією Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів)

on .

По всіх пунктах моніторингу більшість органічних показників та важких металів (пріоритетні забруднюючі речовини) нижче межі кількісної оцінки; концентрації визначених пріоритетних показників не перевищують встановлених екологічних нормативів якості (ЕНЯ) ЕНЯмах або ЕНЯср, окрім кадмію, концентрація якого перевищує норму в середньому у 1,1 рази.

Вміст ртуті не зафіксовано.

Також у поверхневих водних об’єктах зафіксовано вміст пріоритетних показників без перевищення екологічних нормативів якості: флуорантену, бензо(g,h,i)перілену (поліароматичні вуглеводні); прометрину, тербутилазину, антипірину, тіаклоприду, бісфенолу А, аклоніфену, ДДТ, пара-пара-ДДТ (пестициди); дихлорметану, трихлорметану (леткі органічні сполуки); свинцю та нікелю.

На масивах поверхневих вод, з яких не здійснюється питне водопостачання басейнові специфічні речовини на рівні середньобагаторічних значень. Спостерігаються підвищені концентрації міді, цинку, марганцю, проте ці перевищення мають систематичний характер та знаходяться в межах середньобагаторічних значень.

Після початку проведення військових дій в регіоні фіксується вміст нафтопродуктів в межах нормативних значень (концентрація варіювала від 0,03 до 0,038 мг/дм3 при гігієнічній нормі 0,3 мг/дм3). Феноли відсутні.

У березні 2024 року з досліджуваних пунктів моніторингу в суббасейні р. Сіверський Донець[1] 41 відносяться до 1 класу хімічного стану «добрий», 6 відносяться до 2 класу «недосягнення доброго».[1] Інформація щодо якості води у р. Сіверський Донець на території Луганської області тимчасово не надається у зв’язку з відсутністю доступу до пунктів спостережень, розташованих на вказаній території.

© Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

www.eco-lugansk.gov.ua

Підтримка сайту — Студія «Зіна дизайн»