• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Прес-реліз для громадян щодо Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно - проблеми ВПО

on .

img467 1 24 1
У багатьох випадках для мешканців Луганщини, які були змушені залишити своє місце проживання у зв’язку із збройною агресією російської федерації, бойовими діями та тимчасовою окупацією, підтвердження та реалізація прав щодо об’єктів нерухомого майна, зокрема –житлової нерухомості (далі – «нерухоме майно», «нерухомість»), ускладняється втратою, пошкодженням, знищенням документів, що підтверджують права на таке майно, відсутністю відомостей про них у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Так, чинне законодавство України передбачає, що право власності та інші речові права на нерухомість, а також їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Права на нерухомість, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон IV-1952) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно.

Слід зазначити, для визначення можливості підтвердження своїх прав на відповідне нерухоме майно потрібно розмежовувати час і підстави виникнення права власності.

Так, починаючи з 1 січня 2013 року державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснюється шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр речових прав) -  єдиної державної інформаційної системи, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

Таким чином, у разі втрати правовстановлюючого документу, виданого після 1 січня 2013 року, дані про державну реєстрацію відповідних прав, враховуючи й відомості про підстави виникнення таких прав, вже є та зберігаються у Державному реєстрі речових прав, для підтвердження та реалізації таких прав достатньо отримати інформацію з Державного реєстру речових прав.

Інформація з Державного реєстру прав може надаватися у паперовій або електронній формі, що має однакову юридичну силу. Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127.

$1·  Щодо підтвердження прав на нерухоме майно, на підставі документів, виданих до 2013 року.

До 2013 року реєстрація права власності на   квартири, житлові будинки, нежитлові приміщення та інші приміщення, будівлі та споруди проводилася в реєстрі прав власності на нерухоме майно, який зараз є архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснювалась реєстраторами заснованих відповідними органам місцевого самоврядування комунальних підприємств бюро технічної інвентаризації (БТІ) за місцезнаходженням об`єктів нерухомого майна.

Державна реєстрація здійснювалась на підставі правовстановлювальних документів, зокрема: - договорів, за яким відповідно до  законодавства передбачається  перехід права власності; виданих нотаріусом свідоцтва про право на спадщину, про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, про  придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів); свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування; свідоцтва про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових  приміщень державного та комунального житлового фонду; рішення суду про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна, про встановлення факту права власності на об'єкти нерухомого майна тощо.

Одночасно з прийняттям рішення про державну  реєстрацію прав реєстратор БТІ вносив записи до відповідного розділу Реєстру прав власності на нерухоме майно, після чого видавав у паперовому вигляді витяг про державну реєстрацію прав, який є невід'ємною частиною правовстановлювального документа, а у разі проведення державної реєстрації права на нерухоме майно на правовстановлювальному документі також робив відмітку (штамп) про державну реєстрацію.

З 2013 році вищезгаданий Реєстр прав власності на нерухоме майно, що вівся БТІ, став невід’ємною архівною складовою частиною актуального Державного реєстру речових прав на нерухоме майно який діє на цей час, однак інформація про значну частину майнових прав, що були набуті до 2013 року та реєстрація яких була здійснена на паперових носіях, до чинного Державного реєстру прав не внесена, особливо це стосується територій, які були окуповані з 2014 року, оскільки реєстр працював у цих регіонах лише з 2013 по 2014 роки.

Варто відзначити, що відповідно до ч.3 ст.3 Закону 1952-IV речові права на нерухоме майно, що виникли до 01 січня 2013 року, визнаються дійсними за наявності однієї з таких умов:

1) реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;

2) на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов`язкової реєстрації.

Отже, для підтвердження свого права, яке виникло до 01.01.2013, якщо власники зазначених об’єктів нерухомого майна мають документи, що містять одну з наступних відміток: штамп БТІ або відмітку БТІ, чи є витяг з реєстру БТІ, такі документи вважаються належним чином оформлені, а право власності зареєстроване до 2013 року в старому реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Проте, ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що пунктом 6 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 381, до умов надання відповідної компенсації для придбання будівельної продукції з метою виконання поточного чи капітального ремонту пошкоджених об’єктів нерухомого майна, поряд з тим, що такий об’єкт був пошкоджений після 24.02.2022, розташований на території, що не включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, можливості  використанння  лише на ремонтні роботи, які не були проведені на дату складення чек-листа, містить також умову щодо того, що відомості про право власності на пошкоджений об’єкт мають бути  внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі, якщо правовстановлювальний документ виданий ще раніше та не зареєстрований у БТІ (тобто немає жодних штампів, відміток БТІ, або Витягу з БТІ), власнику в будь-якому випадку необхідно таке право зареєструвати, оскільки, навіть якщо законодавство, чинне на момент виникнення права власності, не передбачало його обов’язкової реєстрації, власник може мати перешкоди у вільному користуванні, володінні та розпорядженні майном.

Що робити у разі втрати документів, що підтверджують право власності, що виникло до 2013 року?

Якщо оригінал документа втрачений, загублений, викрадений або пошкоджений, передбачено можливість отримання дубліката такого документа шляхом звернення до відповідного органу (нотаріуса, органу місцевого самоврядування тощо), який видавав документ.

Пунктом 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 передбачено також можливість у разі коли документ, що посвідчує набуття речових прав, реєстрацію яких було проведено до 01.01.2013 відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, втрачено, пошкоджено чи зіпсовано, здійснити державну реєстрацію такого права за бажанням заявника на підставі відомостей архівного Реєстру прав власності на нерухоме майно, або у разі коли відповідна реєстрація проводилася виключно на паперових носіях інформації, ведення яких здійснювали підприємства БТІ, - на підставі відомостей таких носіїв інформації.  

Крім того, відповідно до пункту 3 частини третьої статті 10 Закону під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, державний реєстратор обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником, крім випадків, коли державна реєстрація прав здійснюється у зв’язку із вчиненням нотаріальної дії та такі документи були надані у зв’язку з вчиненням такої дії.

Ненадання запитуваної інформації тягне за собою прийняття державними реєстраторами рішення про відмову в державній реєстрації.

Проте, у разі відсутності зареєстрованого права в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, можливість підтвердити інформацію про реєстрацію права власності та факт видання відповідних документів на об’єкти нерухомості, що знаходяться на території Луганської області, як і отримання дублікату правовостановлювального документу, зазвичай не є можливим, оскільки більшість населених пунктів області перебувають в тимчасовій окупації.

У зв’язку із тимчасовою окупацією архіви органів місцевого самоврядування втрачені, в 11 територіальних громадах області повноваження органів місцевого самоврядування, які видавали відповідні правовстановлювальні документи, не здійснюються з 2014 року,    комунальні підприємства БТІ, у розпорядженні яких перебували відомості про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно на паперових носіях у зв’язку із здійсненням БТІ до 1 січня 2013 року повноважень щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, залишились на окупованих територіях, архіви зазначених підприємств захоплені або втрачені, доступ до них відсутній.

За таких обставин, правовласники та державні реєстратори з об’єктивних причин позбавлені можливості підтвердити інформацію щодо набуття прав на нерухоме майно реєстрації права власності на об’єкти нерухомості шляхом надіслання запитів до КП БТІ відповідних міст та селищ Луганської області чи органів, що видали правовстановлювальні документи.

Разом з тим, відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Частиною 2 ст. 392 Цивільного кодексу України передбачено, що власник майна може пред`явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

З урахуванням зазначеного, в залежності від обставин, за відсутності відомостей про зареєстроване право власності на нерухоме майно у реєстрі, у разі втрати правовстановлювальних документів, відсутності можливості отримати дублікат втрачених чи пошкоджених документів, неможливості підтвердження інформації про реєстрацію права власності та факту видання відповідних документів на об’єкти нерухомості за запитом державного реєстратора, що тягне за собою неможливість здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, способом захисту порушених прав та підтвердження їх наявності може бути ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ.

Відповідно до статті 27 Закону судове  рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості є підставою для державної реєстрація права власності та інших речових прав.

Якщо підставою для набуття права власності було судове рішення, можна звернутися до суду для отримання завіреної копії судового рішення, в тому числі, навіть якщо провадження було втрачено – шляхом подання зави про відновлення втраченого судового провадження.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» внутрішньо переміщені особи. додатково до  права усіх осіб , які перебувають під юрисдикцією України, на  БЕЗОПЛАТНУ первинну правничу допомогу, зокрема правову інформацію, консультації і роз’яснень з правових питань, мають право БЕЗОПЛАТНО отримати також усі види правничих послуг, що охоплюються вторинною безоплатною правничою допомогою , зокрема, здійснення представництва інтересів таких осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру (позовних заяв, апеляційних так касаційних скарг тощо).

Звернутися до найближчого за місцем свого перебування бюро правової допомоги (далі - БПД) за безоплатною правничою допомогою можна незалежно від реєстрації місця проживання по всій Україні, за винятком регіонів, де наразі тривають воєнні дії.

Задля максимального наближення правничих послуг до соціально вразливих категорій осіб працівники БПД організовують та забезпечують роботу консультаційних пунктів

Подивитися розташування, номери телефонів та актуальну інформацію про режим роботи усіх БПД можна на мапіза посиланням: https://bit.ly/bpd_buro,яка регулярно оновлюється. Там також можна дізнатися графік роботи консультаційних пунктів (дату та час проведення прийому осіб).

Проконсультуватися з юристом системи БПД — зателефонувати до контактного центру 0800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Юристи на зв’язку у будні з 8:00 до 18:00 або з мобільного застосунку Telegram: https://t.me/+380677213103. Номер для дзвінків з-за кордону +38 044 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону за тарифами вашого оператора зв’язку).

Більше інформації про систему надання безоплатної правничої допомоги: https://legalaid.gov.ua/


Одночасно повідомляємо, що Благодійною організацією “Благодійний фонд “Право на захист” - українською неурядовою організацією, діяльність якої спрямована на забезпечення захисту і дотримання прав людини внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від війни, розроблено Інструкцію щодо порядку відновлення документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно для ознайомлення широкого кола громадян та уповноважених представників територіальних громад.

© Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

www.eco-lugansk.gov.ua

Підтримка сайту — Студія «Зіна дизайн»