• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

До уваги суб’єктів господарювання!

вкл. .

Кабінетом Міністрів Українизатверджено постанову від 20 січня 2023  №58 «Про затвердження Порядку подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин».
Порядком визначено механізм подання та розміщення на інтернет-ресурсі дозвільного органу щорічного звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Подання та розміщення звіту в електронній формі здійснюється суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою через електронний кабінет користувача платформи «ЕкоСистема».
Звіт подається щороку не пізніше 31 березня року, що настає за звітним періодом, та містить інформацію на кінець останнього дня звітного періоду.
Звітним роком є період з 1 січня до 31 грудня календарного року, що передує року, в якому подається звіт.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2024 року.

Детальніше за посиланням https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-podannia-ta-rozmishchennia-zvitu-subiekta-hospodariuvannia-pro-dotrymannia-umov-58-200123

© Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

www.eco-lugansk.gov.ua

Підтримка сайту — Студія «Зіна дизайн»