• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Кабінетом Міністрів України прийнято низку важливих рішень у сфері охорони довкілля!

вкл. .

Yvaga26 квітня Кабінетом Міністрів України прийнято низку важливих рішень у сфері охорони довкілля:
Схвалено проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля», який покликаний створити єдину державну систему моніторингу довкілля. Усі показники моніторингу довкілля стануть частинами єдиної загальнодержавної мережі. Вона включатиме інформацію про стан атмосферного повітря, поверхневих, підземних і морських вод, земель, ґрунтів, лісів і біорізноманіття. Також передбачається моніторинг поводження з відходами, геологічних процесів та впливу температури, шуму, вібрації, випромінювання на людину та довкілля. Детальніше за посиланням: https://mepr.gov.ua/news/39129.html


Продовжується цифровізація екологічних послуг: буде спрощено процедуру оформлення висновку на транскордонне перевезення відходів Жовтого переліку. Рішення про надання письмової згоди (повідомлення) про перевезення відходів також оформлюватиметься в електронній формі та вноситиметься до Єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Дана процедура дозволить отримати якісно новий рівень контролю за перевезенням через кордон небезпечних відходів та забезпечити електронний обмін інформацією з країнами-учасницями Базельської конвенції. https://mepr.gov.ua/news/39131.html
 
Затверджено План заходів з реалізації Концепції підвищення рівня хімічної безпеки до 2026 року. Виконання документа дозволить створити потрібний правовий базис та:
• адаптувати національне законодавство до міжнародного і європейського у питаннях хімічної безпеки та поводження з пестицидами та біоцидами;
• удосконалити законодавства про охорону здоров'я від негативного впливу хімічних речовин;
• організувати систему надання медичної допомоги у випадках порушень вимог управління хімічною безпекою та хімічними речовинами;
• покращити систему моніторингу хімічних речовин в компонентах навколишнього природного середовища;
• розробити заходи щодо зменшення надходження забруднюючих речовин у довкілля;
• створити інформаційну систему управління хімічною безпекою та хімічними речовинами;
• зміцнити кадровий потенціал та підвищити обізнаність громадян у цій сфері.

© Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

www.eco-lugansk.gov.ua

Підтримка сайту — Студія «Зіна дизайн»