• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ЯКІСНИЙ СТАН поверхневого водного об’єкту р. Сіверський Донець у квітні 2024 року (за інформацією Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів)

on .

По всіх пунктах моніторингу більшість органічних показників та важких металів (пріоритетні забруднюючі речовини) нижче межі кількісної оцінки; концентрації визначених пріоритетних показників не перевищують встановлених екологічних нормативів якості ЕНЯмах або ЕНЯср, окрім кадмію, концентрація якого перевищує норму в середньому у 1,1 рази.

Вміст ртуті не зафіксовано.

Також у поверхневих водних об’єктах зафіксовано вміст пріоритетних показників без перевищення екологічних нормативів якості: флуорантену, квіноксифену, бензо(g,h,i)перілену, індено(1,2,3-cd)пірену (поліароматичні вуглеводні); прометрину, тербутилазину, антипірину, ізопротурону, тербутрину (пестициди); дихлорметану, трихлорметану, тетрахлоретилену (леткі органічні сполуки); свинцю та нікелю.

Спостерігаються підвищені концентрації міді, цинку, марганцю, проте ці перевищення мають систематичний характер та знаходяться в межах середньобагаторічних значень. Феноли відсутні.

У районах поверхневих питних водозаборів у пробах, відібраних до 15 квітня 2024 року, зафіксовано вміст нафтопродуктів в межах нормативних значень (концентрація варіювала від 0,029 до 0,032 мг/дм3 при нормі 0,3 мг/дм3). Феноли відсутні.

У квітні 2024 року з досліджуваних пунктів моніторингу в суббасейні р. Сіверський Донець 41 відносяться до 1 класу хімічного стану «добрий», 6 відносяться до 2 класу «недосягнення доброго».

© Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

www.eco-lugansk.gov.ua

Підтримка сайту — Студія «Зіна дизайн»