• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

В Україні створюється Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки та запроваджується відповідальність за порушення СЕО

Верховною Радою України у листопаді 2022 року прийнято Закон України № 2717-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки». Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)  – важливий інструмент, який допомагає виявляти та враховувати фактори чи можливі наслідки стратегій, політик, програм, інших  документів державного планування на стан довкілля та здоров’я населення, інтегрувати в них екологічні вимоги.

Довідку про визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі тепер можна отримати онлайн через національну платформу ЕкоСистема

Проведення такого експериментального проєкту в Україні схвалив Уряд на засіданні 4 листопада 2022 року.

Тож тепер не потрібно очікувати на паперовий документ. Достатньо зайти на ЕкоСистему https://eco.gov.ua/, заповнити форму та одразу отримати автоматичний запис у реєстрі та електронну довідку з QR-кодом.

Міжнародний день з попередження експлуатації навколишнього природного середовища під час війни та збройних конфліктів (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflicts)

888Генеральна Асамблея ООН оголосила 6 листопада Міжнародним днем запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів (Резолюція A/RES/56/4).

До уваги суб’єктів господарювання!

yvaga22 липня 2022 року підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря».
Законом передбачено удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видачі дозволів на викиди, покращення державного регулювання, господарських відносин, зменшення адміністративного тиску на суб'єктів господарювання та скорочення їх адміністративних витрат.
Серед новел закону:
- для одержання дозволу на викиди необхідність надання відомостей щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля;
- для одержання дозволу на викиди необхідність подання відомостей, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди, із зазначенням адреси обласної державної адміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, повідомлення обласної державної адміністрації про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб'єкту господарювання дозволу на викиди, що надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
- забовʼязання суб'єктів господарювання щороку подавати до дозвільного органу звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин;
- визначені терміни надання адмінстративної послуги з видачі (відмови у видачі) дозволу на викиди. Подання звіту та його розміщення
на інтернет-ресурсі дозвільного органу здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
- визначені підстави анулювання дозволу на викиди та інше.
Реалізація Закону матиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави, розвиток регіонів, громадське здоров'я та довкілля.

До уваги суб’єктів господарювання!

yvagaНа підставі рішення Державної регуляторної служби України від 30.12.2021 № 35 «Про необхідність усунення Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України наказом від 19.05.2022 № 202, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.06.2022 за № 605/37941 (набрання чинності – 17.06.2022) внесло зміни до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.95 року № 7, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.03.95 за № 61/597 (далі-Інструкція) шляхом виключення пункту 1.11 глави 1, яким передбачалося, що звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин подавався до Міндовкілля (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до першої групи), обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи) для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник) та в електронній формі.

Оскільки, відповідно до п.1.6. Інструкції Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин (далі-Звіт) є складовою частиною матеріалів, на підставі яких розробляється розділ, передбачений пунктом 2.9 глави 2 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 108, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 341/12215, Звіт подається до дозвільного органу разом з документами, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди.

До уваги суб'єктів господарювання!

yvaga13.05.2022 року втратила чинність постанова Кабінета Міністрів України від 18.02.2016 № 118 "Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми".
Процедуру подання декларації про відходи (далі - декларація) визначено Порядком подання декларації про відходи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 556 "Деякі питання подання декларації про відходи".
Згідно з зазначеним Порядком Декларація подається заявником (суб'єктом господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність якого призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць) один раз на рік до 20 лютого року, що настає за звітним, в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом заповнення форми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 556.
Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-2022-%D0%BF#Text

Міндовкілля запустило застосунок ЕкоЗагроза та запрошує українців вступати до екологічного батальйону!

YvagaЗастосунок ЕкоЗагроза - це офіційний вебресурс і мобільний додаток Міндовкілля, завдяки якому кожен зможе дізнатись достовірну інформацію про стан повітря, води, ґрунту та інші довкіллєві дані. Наприклад, якщо телеграм-канали лякають радіаційним забрудненням – перевірити, чи радіація зараз в нормі. Горять ліси неподалік – подивитися актуальні дані про якість повітря.
«Більшості з нас знайома ситуація, коли після новин про авіаудари по нафтобазам або підрив цистерн з хімікатами, починаєш швидко шукати інформацію про екологічну небезпеку поряд. В умовах активних бойових дій на території України та інформаційної війни, ми розуміємо, що українцям важливо мати у СМАРТФОНІ єдине офіційне джерело перевіреної інформації.

Кабінетом Міністрів України прийнято низку важливих рішень у сфері охорони довкілля!

Yvaga26 квітня Кабінетом Міністрів України прийнято низку важливих рішень у сфері охорони довкілля:
Схвалено проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля», який покликаний створити єдину державну систему моніторингу довкілля. Усі показники моніторингу довкілля стануть частинами єдиної загальнодержавної мережі. Вона включатиме інформацію про стан атмосферного повітря, поверхневих, підземних і морських вод, земель, ґрунтів, лісів і біорізноманіття. Також передбачається моніторинг поводження з відходами, геологічних процесів та впливу температури, шуму, вібрації, випромінювання на людину та довкілля. Детальніше за посиланням: https://mepr.gov.ua/news/39129.html

Уряд удосконалив порядок ведення державного водного кадастру

yvagaВідповідне рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України.
Політика Міндовкілля щодо цифровізації та оптимізації адміністративних процесів залишається незмінною, навіть попри складну ситуацію в країні. Адже ми розуміємо, що економіка повинна працювати зараз і тим більше швидкими темпами відновлюватися у післявоєнний період, з урахуванням довкіллєвої складової. Тому продовжуємо спрощувати і вдосконалювати адміністративні процедури у сфері захисту довкілля. Завдяки інтеграції державного водного кадастру із ЕкоСистемою, при заповненні онлайн форм водокористувачами дані з кадастру підтягуватимуться автоматично.

Здійснення господарської діяльності у період воєнного стану

YvagaВ умовах воєнного стану критично важливим є забезпечення належного та безперервного функціонування діяльності суб'єктів господарювання.

Кабінет Міністрів встановив, що у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб'єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки України декларації про провадження господарської діяльності.

Важлива інформація!

yvagaПри Державній екологічній інспекції України створено Оперативний штаб для формування єдиного реєстру збитків заподіяних довкіллю внаслідок вторгнення Російської Федерації на територію України.
Детальніше за посиланнями: https://shtab.gov.ua
https://bit.ly/shtab-media

© Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

www.eco-lugansk.gov.ua

Підтримка сайту — Студія «Зіна дизайн»