• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

До уваги суб’єктів господарювання що мають намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами!

img1643016103
Кабінетом Міністрів України внесені зміни до постанови від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи». Зокрема Порядок приведено у відповідність до Закону України«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» та викладено в новій редакції.

До уваги суб’єктів господарювання!

Кабінетом Міністрів Українизатверджено постанову від 20 січня 2023  №58 «Про затвердження Порядку подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин».

До уваги суб’єктів господарювання

dek vid 2023Міндовкілля звертається до бізнесу: цінуйте власний час, подавайте декларацію про відходи через «ЕкоСистему».

Міндовкілля нагадує, що подати декларацію про відходи можна досить швидко через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» https://eco.gov.ua/. На порталі доступний сервіс, що дозволяє з мінімальними зусиллями зареєструвати декларацію самостійно, взагалі без участі посадових осіб. Зробити це можна з будь-якого гаджета, на якому завантажений ваш електронний цифровий підпис.

До уваги власників землі та землекористувачів! Інформація щодо індексації нормативної грошової оцінки земель

Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів облдержадміністрації повідомляє, що за інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 12.01.2023, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2022 рік становить:

До уваги суб’єктів господарювання які мають намір експлуатувати генератори, системи безперебійного електроживлення, електрогенераторні установки

Згідно із Законом України № 2836-XI від 13.12.2022 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України», внесені зміни до Податкового кодексу України,  Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо, що стосуються експлуатації генераторів, систем безперебійного електроживлення, електрогенераторних установок, наприклад деякі із змін:

На шляху до сталого управління водними ресурсами: Уряд схвалив Водну стратегію України до 2050 року

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив Водну стратегію України до 2050 року та операційний план з її реалізації до 2024 року. Це надважливий документ для України на шляху виконання міжнародних зобов’язань у сфері «водної» безпеки нашої держави, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Резолюції Генеральної Асамблеї ООН: Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року.

Довідку про визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі тепер можна отримати онлайн через національну платформу ЕкоСистема

Проведення такого експериментального проєкту в Україні схвалив Уряд на засіданні 4 листопада 2022 року.

Тож тепер не потрібно очікувати на паперовий документ. Достатньо зайти на ЕкоСистему https://eco.gov.ua/, заповнити форму та одразу отримати автоматичний запис у реєстрі та електронну довідку з QR-кодом.

Міжнародний день з попередження експлуатації навколишнього природного середовища під час війни та збройних конфліктів (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflicts)

888Генеральна Асамблея ООН оголосила 6 листопада Міжнародним днем запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів (Резолюція A/RES/56/4).

До уваги суб’єктів господарювання!

yvaga22 липня 2022 року підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря».
Законом передбачено удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видачі дозволів на викиди, покращення державного регулювання, господарських відносин, зменшення адміністративного тиску на суб'єктів господарювання та скорочення їх адміністративних витрат.
Серед новел закону:
- для одержання дозволу на викиди необхідність надання відомостей щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля;
- для одержання дозволу на викиди необхідність подання відомостей, що підтверджують факт та дату опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди, із зазначенням адреси обласної державної адміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, повідомлення обласної державної адміністрації про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб'єкту господарювання дозволу на викиди, що надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
- забовʼязання суб'єктів господарювання щороку подавати до дозвільного органу звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин;
- визначені терміни надання адмінстративної послуги з видачі (відмови у видачі) дозволу на викиди. Подання звіту та його розміщення
на інтернет-ресурсі дозвільного органу здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
- визначені підстави анулювання дозволу на викиди та інше.
Реалізація Закону матиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави, розвиток регіонів, громадське здоров'я та довкілля.

До уваги суб’єктів господарювання!

yvagaНа підставі рішення Державної регуляторної служби України від 30.12.2021 № 35 «Про необхідність усунення Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України наказом від 19.05.2022 № 202, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.06.2022 за № 605/37941 (набрання чинності – 17.06.2022) внесло зміни до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.95 року № 7, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.03.95 за № 61/597 (далі-Інструкція) шляхом виключення пункту 1.11 глави 1, яким передбачалося, що звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин подавався до Міндовкілля (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до першої групи), обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи) для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник) та в електронній формі.

Оскільки, відповідно до п.1.6. Інструкції Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин (далі-Звіт) є складовою частиною матеріалів, на підставі яких розробляється розділ, передбачений пунктом 2.9 глави 2 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 108, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 341/12215, Звіт подається до дозвільного органу разом з документами, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди.

До уваги суб'єктів господарювання!

yvaga13.05.2022 року втратила чинність постанова Кабінета Міністрів України від 18.02.2016 № 118 "Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми".
Процедуру подання декларації про відходи (далі - декларація) визначено Порядком подання декларації про відходи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 556 "Деякі питання подання декларації про відходи".
Згідно з зазначеним Порядком Декларація подається заявником (суб'єктом господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність якого призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць) один раз на рік до 20 лютого року, що настає за звітним, в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом заповнення форми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 556.
Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-2022-%D0%BF#Text

© Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

www.eco-lugansk.gov.ua

Підтримка сайту — Студія «Зіна дизайн»