• 1
  • 2
  • 3

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ, МАЙНОВИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

22 травня – Міжнародний день біорізноманіття

on .

bio22 травня світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття. Генеральна Асамблея ООН на 55 сесії у 2000 році проголосила 22 травня Міжнародним днем біорізноманіття. День було проголошено з метою підвищення поінформованості людей планети стосовно питань збереження біорізноманіття на честь прийняття 22 травня 1992 року тексту Конвенції про біорізноманіття. Міжнародний день біорізноманіття, який відзначається щороку 22 травня, це ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біорізноманіття визначення його ролі у нашому повсякденному житті.

Біорізноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 млн. описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більше. Будь-який живий організм грає свою роль в екосистемі і представляється часткою харчового ланцюга, які складаються в харчові мережі. Якщо одна частинка такого ланцюга випадає, під загрозою знаходиться вся екосистема.

Кожен біологічний вид є невід'ємною частиною екосистеми Землі й зникнення хоча б одного з них призводить до незворотних процесів у природі. Скорочення видів тварин і рослин викликає деградацію екосистеми. Результат – опустелювання земель, скорочення продуктивності земельних угідь і, врешті погіршення умов життя.

Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Ми маємо переглянути стосунки «людина – природа». Споживацьке ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування.

У Луганській області проводиться планомірна робота щодо розвитку і розширення заповідних територій. Заповідна справа розглядається як головний засіб для комплексного вирішення важливих екологічних проблем, таких як збереження біорізноманіття, відновлення і підтримка екологічного балансу.

Природно-заповідний фонд Луганської області нараховує 190 територій та об'єктів природно заповідного фонду загальною площею 93205,4771 га, з них 7 територій та об'єктів загальнодержавного значення площею 13731,0164 га та 183 території та об'єкти місцевого значення площею 79428,4013 га.

На даний час на території, яка контролюється українською владою, розташовано 122 (64 %) території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення загальною площею 74540,0875 га (79 %), в тому числі 6 територій та об'єктів загальнодержавного значення площею 13057,5164 (95 %) га та 116 територій та об'єктів місцевого значення площею 61482,5711 га (77 %).

На території, яка тимчасово не контролюється української владою, розташовано 68 територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення загальною площею 18665,8599 га, в тому числі:
• місцевого значення - 67 територій та об'єктів площею 17992,3599 га;
• загальнодержавного значення - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Гостра могила» (м. Луганськ) площею 96,0 га, філіал Луганського природного заповідника «Провальський степ» (Свердловський район) загальною площею 587,5 га.

Збереження навколишнього середовища, гуманне ставлення до тварин, раціональне використання природних багатств - це ознаки цивілізованого суспільства. Ми закликаємо усіх ще раз задуматись над цим у день біорізноманіття.

Гармонія з природою – це гармонія з собою. Бережімо природу, частинкою якої ми є. Більше інформації щодо Конвенції про біорізноманіття та Міжнародного дня біорізноманіття на сайті Конвенції про біорізноманіття http://www.cbd.int

© Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин,
екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

www.eco-lugansk.gov.ua

Підтримка сайту — Студія «Зіна дизайн»