• 1
  • 2
  • 3

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

До уваги суб'єктів господарювання!

вкл. .

vagluve ogolohНагадуємо, що суб'єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми».
Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради (бул. Дружби Народів, 32-а), або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (http://e-eco.gov.ua), до 20 лютого року, що настає за звітним.
Якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб'єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.
Управління протягом п'яти робочих днів з дня отримання декларації розглядає та здійснює її реєстрацію або оформляє письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей, яке передає до центру надання адміністративних послуг, для передачі суб'єкту господарювання.
Підставами для оформлення письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей є виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей.
Суб'єкт господарювання, що подав декларацію, в п'ятиденний строк з дня отримання повідомлення повинен подати виправлену декларацію або уточнену інформацію з питань, зазначених у повідомленні Департаменту, до центру надання адміністративних послуг.
При подачі декларації рекомендуємо користуватися електронною системою здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, яка доступна за адресою http://e-eco.gov.ua. За її допомогою ви зможете подавати декларацію про відходи в електронному вигляді, що дозволить заощадити час та кошти, знівелює корупційні ризики, автоматизує та спростить процедуру реєстрації декларації. Для того щоб скористатися послугою необхідно отримати/мати електронний цифровий підпис (ЕЦП). З інформацією як отримати ЕЦП можна ознайомитися за посиланням
https://e-eco.gov.ua/site/eds.

В Україні з’явиться Єдиний реєстр із оцінки впливу на довкілля

вкл. .

Вчора, 18 грудня 2017 року, введений в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верховною Радою 23 травня.

Він, зокрема, передбачає, що подача документів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля здійснюється безпосередньо шляхом внесення їх до відкритого Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Як повідомив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, реєстр зараз працює у тестовому режимі з базовим функціоналом, який у подальшому буде розширено та включатиме необхідні інформаційно-довідкові матеріали щодо процедури оцінки впливу на довкілля.

«Реєстр обмежить контакт чиновника з суб'єктом господарювання, що особливо актуально у контексті боротьби з корупційними проявами і поліпшенням інвестиційного клімату в Україні. Але найголовніше, що новий механізм створить належні умови для збереження навколишнього природного середовища. ОВД дозволить зменшити ризики інвесторів, адже вони зможуть оцінити технічні, територіальні альтернативи планованої діяльності та обрати кращий варіант до початку її реалізації», - зазначив Остап Семерак.

Він зазначив, що якщо державна екологічна експертиза могла проводитись на стадії реалізації прийнятих рішень, здатних вплинути негативно на навколишнє середовище, то ОВД - на стадії планування діяльності задля запобігання шкоді довкіллю та до прийняття рішення про провадження господарської діяльності.

«У цьому суттєва і головна відмінність цих двох процедур», - сказав Остап Семерак.

Єдиний реєстр дозволить усім заінтересованим сторонам ознайомитись із відкритими процедурами з оцінки впливу на довкілля та швидко знайти дані по яким об'єктам чи видам діяльності здійснюється ОВД у різних регіонах України.

Розробка та підтримка функціонування Реєстру здійснюється у співпраці з Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки Шведського Королівства. Пілотні проекти щодо розгляду перших справ з ОВД будуть здійснюватися за міжнародної технічної допомоги, зокрема у співпраці з проектом ЄС «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища» (APENA).

При Мінприроди також працює телефонна гаряча лінія з отримання додаткових консультацій щодо практичного функціонування ОВД

Ознайомитися із Єдиним реєстром можна за посиланням - http://eia.menr.gov.ua
Нагадаємо, ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» передбачений Угодою про асоціацію з ЄС та впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість існуючої екологічної експертизи. Законом також визначено переліки видів діяльності та об'єктів, які підлягають ОВД та щодо яких буде здійснюватись ОВД або на рівні Міністерства, або на рівні Департаментів/Управлінь з питань екології обласних державних адміністрацій.


Згідно Закону здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Стадії та строки подання і зразки документів, необхідних для отримання висновку з ОВД чітко визначені Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, який нещодавно було ухвалено КМУ.

Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля суттєво відрізняється від інших процедур отримання дозвільних документів.

Наприклад, раніше для отримання висновку державної екологічної експертизи необхідно було зібрати, умовно кажучи, «20 погоджень від інших органів» подати їх до уповноваженого органу (ЦНАПу), а через 30 днів забрати позитивний або негативний висновок державної екологічної експертизи.

ОВД – це комплексна стадійна процедура з чіткими строками, яка є повністю прозорою і транспарентною та створює сучасні засади участі громадськості під час планування діяльності. Відповідно до Закону, порушення самої процедури здійснення оцінки впливу на довкілля є підставою для скасування висновку з оцінки впливу на довкілля.

УВАГА!

вкл. .

Yvaga Сьогодні, 18 грудня 2017 року вводиться в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий Верховною Радою 23.05.17 (№ 2059-VIII).

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19

Закон впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи, передбаченої Законом «Про екологічну експертизу», що в свою чергу, втрачає чинність.

Крім того, Закон впроваджує зобов'язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також дозволить забезпечити на належному рівні виконання Україною низки інших міжнародних зобов'язань.

Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Згідно Закону здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим до прийняття рішення про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону.

Також на виконання вимог Закону 13 грудня цього року Кабінет Міністрів України прийняв:

- Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля;

- Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля;

- Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Згідно законодавства від сьогодні:

- подача документів здійснюється безпосередньо шляхом внесення їх до відкритого Єдиного реєстру з ОВД, що забезпечить відкритість та обмежить контакт чиновника з суб'єктом господарювання;

- чітко визначені стадії подачі, строки подання, опрацювання та зразки документів, визначених у Законі та необхідних для отримання висновку з ОВД;

- визначено порядок встановлення плати за забезпечення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля та напрями, за якими можуть використовуватись кошти.

Перейти в Єдиний реєстр можна за посиланням - http://eia.menr.gov.ua
У Єдиному реєстрі Ви зможете ознайомитись із відповідним законодавством, необхідними інформаційними та довідковими матеріалами щодо процедури оцінки впливу на довкілля. Також інформуємо, що на сьогодні реєстр працює в тестовому режимі з базовим функціоналом; заплановано введення додаткових модулів та функцій, доопрацювання в процесі функціонування.

Мінприроди, з метою належного впровадження ОВД на практиці, також залучає необхідну технічну допомогу, зокрема у співпраці з проектом ЄС «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища» (APENA) будуть реалізовуватись пілотні проекти щодо розгляду перших справ з ОВД, а розробка та підтримка функціонування Реєстру здійснюється у співпраці з Програмою розвитку ООН за фінансової підтримки Шведського Королівства.

Контакти для зворотного зв'язку Мінприроди:

- Відділ оцінки впливу на довкілля
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

- Електронне звернення на сайті Мінприроди
 /content/electronne_zvernennya.php

- Гаряча телефонна лінія Мінприроди
/content/garyacha-telefonna-liniya.html

Контакти для зворотного зв'язку Управління екології та природних ресурсів Луганської облдержадміністрації:

- Відділ атмосферного повітря та державної екологічної експертизи

тел. (06452) 4-40-68

 

Організація державного обліку відходів.

вкл. .

viber image13 грудня 2017 року у приміщенні обласної державної адміністрації відбулася робоча нарада на тему: «Організація державного обліку відходів та вирішення актуальних організаційно-технічних питань в сфері поводження з відходами». В нараді взяли участь голови, заступники та представники районних державних адміністрацій, міських рад та об'єднаних територіальних громад.

Пишаємося талановитою та небайдужою молоддю!!!

вкл. .

centum gurtok

centum gurtoc2

Природа — невичерпне джерело творчих ідей для молодого покоління. Дитячій винахідливості і фантазії немає меж. Варто лиш спонукати дітей творити з природних матеріалів та на користь природи — і ми отримаємо чимало оригінальних та не по-дитячому серйозних ідей та композицій, які будуть корисними для суспільства.

#IOMUkraine Пiдтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали наслiдкiв конфлiкту на Донбасi" У рамках проекту "Згуртованнiсть - крок в майбутнє"

16 Листопада 2017 року у м. Сєвєродонецьку на базi СМ ЦЕНТУМ вiдбувся "Iнтенсив-створення японської iкебани зi штучних квiтiв". На ньому були присутнi вихованцi усiх навчальних закладiв з перевагою iз числа ВПО, а проводила майстер-клас керiвник гуртка "Сувенiр" Шамигiна Наталiя Олександрiвна, яка зi своїми вихованцями творить неймовiрну красу. Усi присутнi, а їх було чимало, отримали знання та набули практичнi навички в цiєй справi. Натхнення, настрiй та чудовий сонячний день допомiг усiм бажаючим створити яскравi ікебани.

Що як не творчість спонукає до екологічного виховання дітей?!!! Дякуємо за чудовий проект!

Управління екології та природних ресурсів

Сіверський Донець - очима молоді

вкл. .

sd o4ima molodi14 листопада у місті Лисичанську відбулось нагородження учасників ХІ творчого конкурсу "СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ – ОЧИМА МОЛОДІ", на якому були присутні представники Управління екології та природних ресурсів, керівництво Басейного Управління Водних Ресурсів, керівництво міста Лисичанськ, громадські організації та талановиті учасники конкурсу.

Цей урочистий захід проводиться в рамках відзначення ДНЯ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ – 2017 з метою еколого-патріотичного виховання дітей та молоді, формування дбайливого ставлення до водних ресурсів і головної водної артерії сходу України – річки Сіверський Донець. Його організаторами у Луганській області є Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів спільно з громадською організацією "Сіверський Донець – відродження", за підтримки Луганської облдержадміністрації.

День Української писемності та мови

вкл. .

IMG 20171108 151306Мова — державна перлина,
Нею завжди дорожіть:
Без мови немає країни —
Мову, як матір, любіть!

Ф. Пантов


З нагоди Дня української писемності та мови, а також Дня працівника культури, колектив Управління екології та природних ресурсів відповідально поставилися до підготовки свята. Цілий день говорили українською, а також із задоволенням відвідали Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр, захопившись літературно-мистецьким святом.
Вітаємо працівників культури зі святом! Бажаємо творчого натхнення і нових перемог!

До уваги суб'єктів господарювання!

вкл. .

YvagaРозпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.11.2017 № 811 внесено зміни до Заходів щодо організації ведення державного обліку та паспортизації відходів (pdf)

УВАГА!

вкл. .

uwagaЗгідно розпорядження голови Луганської облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 29.09.2017 № 596 «Про внесення змін до структури та граничної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації» Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) перейменовано з 08.11.2017 в Управління екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації (далі – Управління). Положення про Управління затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації від 17.10.2017 № 748.

Надання адміністративних послуг здійснюється новим структурним підрозділом облдержадміністрації – Управлінням екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.

Телефон для довідок (06452) 4-40-68, 4-21-56
Електронна адреса Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Відбувся круглий стіл на тему: «Впровадження Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та про використання екологічного податку»

вкл. .

nara 20 govtnj

20 жовтня 2017 року. Директор Департаменту екології та природних ресурсів О.В.Тіхонов прийняв участь у круглому столі на тему: «Впровадження Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та про використання екологічного податку» в Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під головуванням Олега Недави.
Були розглянуті такі питання:
- Впровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ) - шлях до поліпшення екологічної ситуації.
- Проблемні питання у застосуванні економічних інструментів екологічної політики в Україні.
- Особливості формування екологічних платежів в умовах децентралізації.
- Джерела збільшення відсоткової частки надходжень до місцевих екологічних фондів.
- Внесення змін і доповнень до Порядку використання коштів, передбачених для здійснення природоохоронних заходів.
- Позитивні приклади та проблемні питання використання екологічного податку.
https://www.facebook.com/OlegNedava/videos/237865193281221/