• 1
  • 2
  • 3

Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

Всесвітній день тварин

вкл. .

deny twarin 2017Так вже склалося у процесі еволюції та розвитку, що людина впродовж тисячоліть залишається домінуючою істотою. Істотою, яка бездумно, по-хижацьки користується дарами природи і власною діяльністю знищує навколишнє середовище.

Статистика невблаганна: кожну годину з лиця Землі безповоротно зникають три види тварин. Кожен день відходять в історію близько 70-ти видів флори і фауни нашої планети. За 25 останніх років біологічне різноманіття Землі скоротилося більше ніж на третину.

Ще в 1931-му році прихильники руху захисту природи, на Міжнародному конгресі, що проходив в італійській Флоренції, враховуючи сумну динаміку розвитку відносин людини і природи, ініціювали установити щорічний Всесвітній день захисту тварин, який було прийнято відзначати 4-го жовтня. Дата проведення Дня тварин була вибрана на честь дня пам'яті відомого католицького священика Франциска Ассизького, померлого 4-го жовтня 1226 року, котрий вважається в католицькій культурі покровителем тварин.

Скорочення місць, історично придатних для перебування диких тварин, безпосереднє знищення об'єктів тваринного світу, загальне техногенне навантаження на навколишнє природне середовище та надмірний рекреаційний тиск на природні комплекси в періоди відтворення диких тварин зумовлюють загальне збіднення видового та популяційного складу фауни області. Це потребує прийняття невідкладних заходів, спрямованих перш за все на забезпечення охорони місць існування тварин, суттєве підвищення ефективності контролю за їх використанням.

Фауна Луганської області відрізняється розмаїтим видовим складом. На території області зустрічається один вид круглоротих, 48 види риб, 9 видів земноводних, 12 видів плазунів, 281 вид птахів та 77 видів ссавців.

У грудні 2010 року рішенням Луганської обласної ради № 2/26 затверджений оновлений Перелік видів хребетних тварин, що підлягають особливій охороні на території Луганської області, який нараховує 67 видів тварин.

Види, занесені до Переліку, зустрічаються на території України переважно в межах східних областей України та є вразливими саме на території області. У якості такого критерію використано рекомендацію Міжнародного Союзу Охорони Природи (МСОП) про те, що охоронний статус мають отримувати види, чисельність, розмір ареалу або інші ключові популяційні показники яких зменшилися у обсязі «20% за 10 років або 3 генерації». Для деяких видів ці зміни є значно більшими внаслідок антропогенних змін середовища. До Переліку включено види, що є загалом рідкісними і уникають трансформованих людиною ландшафтів, у тому числі агроценозів, урбоценозів та інших видозмінених внаслідок людської діяльності типів екосистем.

День тварин проводиться з метою підвищення свідомості суспільства щодо необхідності захисту навколишнього середовища, підвищення активності у сфері захисту тварин, якої потребують сьогодні не тільки тварини дикої природи, а й домашні улюбленці.